DRAMA METHODE

Veel scholen willen meer met drama aan de slag, maar de vraag is vaak, hoe? Het ontbreekt aan enthousiasme, maar wel aan tijd. Leerkrachten moeten al zo veel voorbereiden en daarom is het prettig dat de methode makkelijk en goed hanteerbaar is.

Behalve drama oefeningen, wat die zijn er genoeg, is het belangrijk om handvatten te krijgen in hoe je een oefeningen en een les structureert? Door deze afspraken zorg je voor een veilig klimaat.

Alle oefeningen voldoen aan de kerndoelen waar de school aan